Bergen op Zoom
06-36321282
info@bcdino.nl

InfoBrief April 2018

BC Dino Bergen op Zoom

InfoBrief April 2018

Bergen op Zoom, 30 april 2018

Beste leden,

Met het mooie weer en de stijgende temperaturen zijn we alweer beland in het laatste kwartaal van ons speelseizoen. We kunnen jullie mededelen dat we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, Janna Smertz en Ilse Nefs. Namens de leden heten we jullie van harte welkom en wensen jullie veel speelplezier toe. Wat ook zeer heugelijk nieuws is, is dat we geen afmeldingen van leden hebben ontvangen!

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd After paastoernooi. We hadden deze avond The Flying Shuttle uitgenodigd welke aanwezig waren met ong. 20 personen. Ook onze eigen leden waren goed vertegenwoordigd waardoor alle banen de hele avond bezet waren. Voor de winnaars was er een heerlijke fles wijn. Naderhand hebben we gezamenlijk nog wat gedronken in het Sportcafé, ook dit werd zeer positief ontvangen.

Op de ALV van 19 april waren 23 leden aanwezig, wat neerkomt op ong. 50%. Natuurlijk zijn wij hier tevreden mee, maar toch hopen we voor volgend jaar op een nog grotere opkomst. Wel kunnen we hieruit opmaken dat de meesten leden erg tevreden zijn.

Het badmintontoernooi De Bergse was ook dit jaar weer geslaagd. Er was een goede opkomst van deelnemers. Wij waren blij om te zien dat BC Dino ook hier goed vertegenwoordigd aanwezig was. Vanuit onze club hebben nog aardig wat deelnemers de 1e of 2e plaats bereikt. Bij deze willen we jullie alsnog van harte feliciteren.

DD competitie: 1e Janna Smertz met partner
DD recreanten: 1e Karin Marijs met partner
2e Jutta vd Schoot & Montse Pérez Jimenéz
HD recreanten: 2e Bram Klijs & Luc Appelboom
GD recreanten: 2e Karin Marijs met partner

We kunnen jullie mededelen dat we weer gaan flyeren in de wijk om nieuwe leden te werven. Dit keer zal een deel van de wijk Borgvliet, de Markiezaten en Gageldonk-Oost aan de beurt zijn. We kunnen hiervoor nog wel wat extra hulp gebruiken, dus heb je nog wat tijd over meldt je dan aan bij één van de bestuursleden of stuur een email naar info@bcdino.nl

Op zaterdag 15 september zal Bergen op Zicht weer worden georganiseerd. Dit is een evenement voor bedrijven en verenigingen om zichzelf te kunnen presenteren. BC Dino heeft hiervoor een kraam gereserveerd. Ook hiervoor zoeken we nog vrijwilligers om de kraam te bemannen. Het evenement is van 12u tot 17u. alle hulp is welkom. We hopen op jullie medewerking want met onze aanwezigheid kunnen we onze club laten zien en hopelijk nieuwe leden verwelkomen Ook hiervoor geldt dat je je aan kunt melden bij de bestuursleden of door een email te sturen.

Op donderdag 5 juli zal de jaarlijkse seizoen afsluiting weer plaats vinden bij Jutta en Jos en de tuin. Onderaan deze nieuwsbrief vinden jullie de uitnodiging hiervoor. We hopen dat het net als voorafgaande jaren druk bezocht zal worden.

Misschien hebben jullie het al gezien, maar we kunnen vertellen dat de nieuwe website is gelanceerd. Neem hier gerust eens een kijkje. Ook gaan we meer aandacht besteden aan het up to date houden van onze Facebook pagina.
Zoals jullie wellicht met het After paastoernooi hebben gemerkt zijn er foto’s gemaakt. We willen deze foto’s soms ook gaan gebruiken om op de website of de Facebook pagina te plaatsen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben vragen we je om een email te sturen naar info@bcdino.nl dan zorgen we ervoor dat jij hierop niet te zien bent.

Op dinsdag 9 oktober zullen we weer een open avond organiseren. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Namens het bestuur,
Joost, René, Henny, Bregje en Hanneke