Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Badmintonclub DINO – 2019 bedoeld als aanvulling op de Statuten BC Dino, zoals vastgelegd d.d. 2 oktober 2003. Artikel 1: Doel (vgl. Statuten art. 4) Het eventueel organiseren van evenementen op het gebied van de badmintonsport. Artikel 2: Leden (vgl. Statuten art. 5) Het bestuur laat een lid toe nadat er een volledig…
Lees meer