Statuten

Statuten Badmintonclub DINO¬† – zoals vastgelegd op 2 oktober 2003 NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID. Artikel 1. De vereniging is genaamd “Badmintonclub DINO”, hierna te noemen: de vereniging. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bergen op Zoom. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister dat gehouden wordt bij de…
Lees meer