Bergen op Zoom
06-36321282
info@bcdino.nl

Auteur: admin

BC Dino Bergen op Zoom

Locaties

Waar spelen we Adresgegevens Sporthal de Boulevard De Boulevard 6 4617 HD Bergen op Zoom             Adresgegevens Sporthal Tuinwijk Florastraat 90 4613 CT Bergen op Zoom      

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Badmintonclub DINO – 2019 bedoeld als aanvulling op de Statuten BC Dino, zoals vastgelegd d.d. 2 oktober 2003. Artikel 1: Doel (vgl. Statuten art. 4) Het eventueel organiseren van evenementen op het gebied van de badmintonsport. Artikel 2: Leden (vgl. Statuten art. 5) Het bestuur laat een lid toe nadat er een volledig…
Lees meer

Statuten

Statuten Badmintonclub DINO¬† – zoals vastgelegd op 2 oktober 2003 NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID. Artikel 1. De vereniging is genaamd “Badmintonclub DINO”, hierna te noemen: de vereniging. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bergen op Zoom. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister dat gehouden wordt bij de…
Lees meer